Tymczasem na pewnym serwisie…

Tymczasem na pewnym serwisie internetowym przeznaczonym do transmisji gier komputerowych…

#twitch #logikarozowychpaskow #nsfw #gry