Plusujcie Dark Messiach of…

Plusujcie Dark Messiach of Might and Magic, nikt nigdy nie plusuje tego genialnego dzieła ( ͡° ʖ̯ ͡°)

#mightandmagic #grykomputerowe #gry