Gracze: W cyberpunku 2077 nie…

Gracze: W cyberpunku 2077 nie będzie można zmienić głosu bohatera, ponieważ zatrudnienie po kilku aktorów dla męskiej i żeńskiej wersji V dla każdego języka (a tych jest aż 10), przy tak ogromnej ilości tekstu byłoby zbyt czasochłonne i drogie w stosunku do efektu końcowego. Komputerowa zmiana tonu głosu za to dałaby zbyt sztuczny efekt i wyprowadzałaby z immersji.
Wykopki:

#cyberpunk2077 #gry #bekazwykopkow #shitwykopsays